BAAT: een mensenrechtenkader voor gemeenten

21 oktober 2014 - Laatste update 22 april 2016

Het Netwerk Mensenrechten Lokaal organiseerde op 10 oktober een inspiratiebijeenkomst voor gemeenten en betrokken maatschappelijke organisaties. Hier presenteerde het College voor de Rechten van de Mens het zogenaamde BAAT-kader voor mensenrechten.

BAAT: een mensenrechtenkader voor gemeenten

BAAT staat voor: Beschikbaarheid, Aanvaardbaarheid, Aanpasbaarheid en Toegankelijkheid van mensenrechten. Op dit kader kunnen beleidsmakers hun afwegingen mede baseren en nagaan of aan alles is gedacht, bijvoorbeeld aan het recht om te participeren en mee te praten over het beleid dat je als burger direct raakt.

In het decentralisatietraject helpt het ook gemeenten om na te gaan of de verschillende aspecten zijn meegenomen, zoals het divers samenstellen van Wmo-raden of het kunnen verzekeren dat een Sociaal Wijkteam voldoende is toegerust om met verschillende cliƫnten in de wijk om te gaan.

De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang. Het proces van decentralisatie betekent dat gemeenten actief worden op nieuwe terreinen die mensen en hun rechten direct raken, zoals zorg, opvang, ondersteuning en participatie.

Deze nieuwe verantwoordelijkheid brengt kansen mee. De gemeente staat namelijk dichter bij de burger en kan deze daarom makkelijker betrekken in het maken en implementeren van beleid. Juist dit draagt bij aan het beschermen en bevorderen van mensenrechten. Investeren in kennis over mensenrechten is dan ook cruciaal. Daarom organiseert het Netwerk Mensenrechten Lokaal regelmatig deze inspiratiebijeenkomsten.

Lees het verslag van de inspiratiebijeenkomst.

Presentaties
Meer informatie