Behandeling Evaluatie AWGB door Tweede Kamer

19 januari 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag behandelt de Tweede Kamer de derde Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) tijdens een Algemeen Overleg. Laurien Koster, voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), heeft de evaluatie in mei 2011 aan minister Donner overhandigd. De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de CGB geen grote knelpunten heeft gesignaleerd.

Behandeling Evaluatie AWGB door Tweede Kamer

De CGB rapporteert iedere vijf jaar over de werking van de AWGB, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) en artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Op de agenda van het Algemeen Overleg staat onder andere het kabinetsstandpunt over de derde evaluatie. Het kabinet heeft aangegeven dat het de probleemanalyse van de CGB grotendeels deelt, maar niet alle aanbevelingen overneemt. Het gaat daarbij om kwesties waarvoor het kabinet een wetswijziging niet wenselijk vindt, zoals de mogelijkheid voor partijen om samen een verzoek in te dienen en het oordelen in zaken waarin sprake is van discriminatie op meerdere gronden.

Meer informatie

Evaluatie AWGB