Behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer

13 oktober 2011 - Laatste update 27 januari 2016

Het wetsvoorstel tot de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens is op 19 april 2011 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 15 november 2011 zal de Eerste Kamer zich erover buigen.

Behandeling wetsvoorstel in de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel tot oprichting van het College voor de Rechten van de Mens (EK 32.467 (79.80 kb) ) is op 19 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 6 oktober 2011 de memorie van antwoord (102.86 kb) ontvangen. Voorafgaand aan de plenaire behandeling zal er nog een schriftelijke vragenronde plaatsvinden. De inbreng voor het verslag vindt plaats op 25 oktober 2011. Indien de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 11 november 2011 ontvangen is, is de plenaire behandeling door de Eerste Kamer voorzien voor 15 november 2011.

Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht op de website van de Eerste Kamer.