Beschikbaar maken oplossingen discriminatie deurbeleid horeca

23 januari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

22 januari vond bij het College voor de Rechten van de Mens de werkconferentie plaats over discriminatie (onder meer bij het deurbeleid) in de horeca. Ondanks dat er al decennia aandacht is voor discriminatie bij het deurbeleid van horecagelegenheden komt het nog op grote schaal voor dat clubs vooral allochtone jongens weigeren.

Beschikbaar maken oplossingen discriminatie deurbeleid horeca

Tijdens de werkconferentie is ingegaan op de effectiviteit van de acties die tot nu toe ondernomen zijn om horecadiscriminatie tegen te gaan. Duidelijk is dat de regionale context zo kan verschillen dat er niet een aanpak bestaat die overal zal werken. Daarbij zijn de voorbeelden van gemeenten waarbij wel successen zijn geboekt, onvoldoende beschikbaar voor anderen.

Alle betrokken - horeca, politie, antidiscriminatiebureaus, gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens - hebben zich gecommitteerd om de oplossingen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen, verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken op regionaal niveau.