Bijeenkomst in kader aanbevelingen VN-Comité tegen Foltering

7 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Hoe kunnen alternatieven voor dwang en gedwongen opname in de gezondheidszorg in de praktijk vorm krijgen? Hoe zou vreemdelingendetentie in de toekomst geregeld moeten worden? En moeten politiemensen over een stroomstootwapen kunnen beschikken en zo ja, onder welke voorwaarden? Deze vragen worden besproken tijdens de rondetafelbijeenkomst die het College vandaag organiseert naar aanleiding van de aanbevelingen van het VN-Comité tegen Foltering aan Nederland.

Bijeenkomst in kader aanbevelingen VN-Comité tegen Foltering

Het VN-Comité ziet toe op naleving van het VN-Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing. Ongeveer eens in de vijf jaar spreekt het VN-Comité met de Nederlandse regering over de stand van zaken. Dat hebben zij in 2013 ook gedaan. Naar aanleiding van die dialoog heeft het Comité aanbevelingen gedaan om de naleving van het verdrag in Nederland te verbeteren.

Het College spoort aan tot naleving van verdragen en aanbevelingen van mensenrechtenorganisaties. Vanmiddag gaat het College in gesprek met beleidsmakers, ngo’s, toezichthouders, academici en professionals over de aanbevelingen die het Comité heeft gedaan op de onderwerpen vreemdelingenbewaring, stroomstootwapens en dwang en gedwongen opname in de (geestelijke) gezondheidszorg. Het doel is om de aanbevelingen vorm te geven in de praktijk en daarmee de verplichtingen uit het VN-Verdrag tegen Foltering na te leven.