Bijeenkomst mensenrechtelijke gevolgen strafbaarstelling illegaal verblijf

21 februari 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag organiseert het College voor de Rechten van de Mens een expertbijeenkomst over het wetsvoorstel ‘strafbaarstelling illegaal verblijf’. Het College onderzoekt of, en zo ja welke, mensenrechtelijke gevolgen invoering van de wet strafbaarstelling illegaal verblijf heeft voor mensen zonder verblijfsvergunning. Tijdens de bijeenkomst gaat het College in gesprek met experts op dit gebied om inzicht te krijgen in hun praktijkervaringen.

Bijeenkomst mensenrechtelijke gevolgen strafbaarstelling illegaal verblijf

Het College is bezorgd over de mensenrechterlijke knelpunten die kunnen ontstaan wanneer dit voorstel een wet wordt. Bijvoorbeeld dat mensen zonder verblijfsvergunning, uit angst voor strafrechtelijke vervolging, minder snel hulp zoeken bij een dokter als zij ziek zijn of hun kinderen naar school laten gaan. Of dat deze groep mensen uit angst voor strafrechtelijke vervolging geen aangifte doet wanneer zij worden uitgebuit en/of slachtoffer zijn van geweld. De kwetsbaarheid van de toch al kwetsbare groep wordt dan groter.

Het College zal de uitkomsten van de expertmeeting betrekken bij haar verdere onderzoek naar het wetsvoorstel. In maart brengt het College brengt advies uit ten behoeve van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.