Bijna 1000 reacties op vragenlijst VN-verdrag handicap

14 juli 2017 - Laatste update 14 juli 2017

Het College voor de Rechten van de Mens is blij met de vele reacties op de vragenlijst voor het onderzoek naar de naleving van het VN-verdrag handicap. Bijna duizend mensen met een beperking en ouders van kinderen met een beperking hebben vragen beantwoord over hun ervaringen op het gebied van werk, onderwijs, wonen en toegankelijkheid. Het College publiceert het onderzoek rond 3 december, de Internationale dag van mensen met een beperking.

Bijna 1000 reacties op vragenlijst VN-verdrag handicap

Eerste verjaardag VN-verdrag handicap

Vandaag, 14 juli, is het precies een jaar geleden dat het VN-verdrag handicap in werking trad in Nederland. Dit verdrag bepaalt dat iedereen met een beperking volwaardig en zelfstandig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het College is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks publiceert het een rapportage met een overzicht van positieve ontwikkelingen, knelpunten en aanbevelingen voor de overheid. De ervaringen van mensen met een beperking zijn hiervoor onmisbaar.

Verschillende beperkingen

De vragenlijst is ingevuld door mensen met een visuele, auditieve, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte. Dove mensen hebben nog de mogelijkheid om de vragen met een gebarentolk te beantwoorden. Daarnaast organiseert het College groepsgesprekken met mensen met een verstandelijke beperking, zodat ook zij hun ervaringen kunnen delen.

Het College bedankt iedereen van harte die de vragenlijst heeft ingevuld of heeft meegeholpen aan het verspreiden ervan.

Lees meer informatie over het VN-verdrag handicap