Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag

8 april 2016 - Laatste update 11 april 2016

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) een man discrimineert door niet te onderzoeken of de wedstrijden op andere dagen dan zondag georganiseerd kunnen worden. Deze uitspraak deed het College na een klacht van een man die vanwege zijn christelijke geloofsovertuiging op zondag niet mag sporten. In de competitie van de KNBB vinden sommige wedstrijden op zondag plaats. De Biljartbond is niet ingegaan op verschillende verzoeken van de man om wedstrijden op andere dagen te laten spelen omdat de bond verwacht dat op zondag de meeste spelers en bezoekers komen.

Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag

Bescherming van gelijkebehandelingswetgeving

Het niet willen verrichten van bepaalde activiteiten op zondag, zoals biljarten, is een uiting van geloofsovertuiging. De man kan daarom een beroep doen op de bescherming van de gelijkebehandelingswetgeving. Het organiseren van biljartwedstrijden op zondag is in het nadeel van mensen die vanwege hun geloof die dag niet mogen sporten. Dat is niet verboden als hiervoor een goede reden is. De KNBB heeft niet kunnen aantonen dat er minder spelers en bezoekers komen als de zondag wedstrijdvrij wordt gehouden. Omdat er geen goede reden is aangevoerd voor het organiseren van wedstrijden op zondag concludeert het College dat de KNBB discrimineerde op basis van godsdienst.

De uitspraak van het College is gebaseerd op de Algemene wet gelijke behandeling. Deze wet beschermt onder andere mensen die gediscrimineerd worden op grond van godsdienst op het terrein van sporten, onderwijs en uitgaan.

Meer informatie: