Café de Kazerne in Dordrecht discrimineert allochtone bezoekers

3 maart 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Café de Kazerne discrimineert allochtone bezoekers. Dit oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het café wil dat de bezoekers een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving en weigert daarom regelmatig allochtone bezoekers. Antidiscriminatiebureau Radar constateerde de discriminatie tijdens praktijktesten bij diverse uitgaansgelegenheden in Dordrecht.

Café de Kazerne in Dordrecht discrimineert allochtone bezoekers

Antidiscriminatiebureau Radar ontving verschillende klachten over discriminatie in de horeca in Dordrecht. Dit was aanleiding om praktijktesten uit te voeren bij onder meer café de Kazerne. Bij deze testen hebben allochtone en autochtone testpersonen zich als bezoeker voorgedaan. Dit waren mannen die geen vaste klant waren en wat uiterlijk en houding betreft vergelijkbaar waren. Bij café de Kazerne zijn op drie verschillende data de autochtone testpersonen steeds toegelaten als zij niet in gezelschap waren van een allochtone testpersoon. Van de allochtone testpersonen mocht meer dan de helft niet naar binnen.

Café de Kazerne erkent dat het allochtone bezoekers heeft geweigerd. Het café wil met zijn toelatingsbeleid bereiken dat de bezoekers wat afkomst betreft een afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Dat wil zeggen ongeveer 80% autochtoon en 20% allochtoon. Het café vindt dat het met dit afspiegelingsbeleid niet in strijd met de wet handelt.

Ook uit eerdere zaken bij de CGB blijkt dat horecaondernemers met hun deurbeleid een bepaalde mix aan bezoekers binnen willen krijgen. De wens om een bepaald publiek te hebben is begrijpelijk, maar mag er niet toe leiden dat mensen vanwege hun afkomst een uitgaansgelegenheid niet inkomen. De wet verbiedt dit. De Commissie oordeelt dan ook dat café de Kazerne met zijn toelatingsbeleid allochtone bezoekers discrimineert.

In eerdere horecazaken bij de Commissie werden bezoekers ook in verband met hun afkomst geweigerd (oordelen 2011-133 en 2010-67) of werden mannen geweigerd die niet in het gezelschap van een vrouw waren (2010-19).

Bekijk de samenvatting en het oordeel (2012-50)