Campagne brengt in kaart waar mensen met een beperking tegenaan lopen

4 november 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Mensen met een beperking lopen nog te vaak op tegen specifieke problemen waardoor ze niet volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens is toekomstig toezichthouder op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en start op 4 november een online campagnepeiling op Facebook om te inventariseren waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Ook wil het College met de online campagnepeiling aandacht vragen voor deze barrières, zodat ze kunnen worden opgelost.

Campagne brengt in kaart waar mensen met een beperking tegenaan lopen

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Aanleiding voor de online campagnepeiling is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In dit verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Dit verdrag zal in de zomer van 2015 worden goedgekeurd door het kabinet. Het College voor de Rechten van de Mens start vervolgens met zijn rol als toezichthouder op de uitvoering van het verdrag. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het College weet welke knelpunten mensen met een beperking ervaren en welke mogelijke oplossingen er zijn. Zo kan het College doelgerichte aanbevelingen en aansporingen doen. De online campagnepeiling bestaat uit twee animatiefilmpjes. Hierin worden specifieke situaties geschetst waar mensen met een beperking in het dagelijks leven mee te maken hebben. Mensen met een beperking kunnen als reactie op het filmpje hun ervaringen delen.

Allerlei barrières

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart van de Nederlanders heeft een chronische ziekte. Mensen met een beperking lopen nu in het dagelijks leven vaak tegen allerlei barrières op. Dat bleek onder andere uit een bijeenkomst die het College afgelopen donderdag organiseerde en waar ruim 100 mensen met een beperking hun input leverden. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen vanwege hun beperking niet toelaten. Het blijkt lastig voor mensen met een beperking werk te verkrijgen vanwege vooroordelen van werkgevers. Ook blijkt het vaak lastig om met een beperking zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen of zijn internetsites of gebouwen ontoegankelijk. Mensen met een beperking vinden ook een brede bewustwording belangrijk: vaak leidt gebrekkige kennis tot een afkeer of afstandelijke houding ten aanzien van mensen met een beperking. De ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en de toezichthoudende rol die het College gaat spelen, moeten de situatie voor mensen met een beperking verbeteren.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, telefoon 030 - 888 3 888 of 06 4813 0042, e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.