Campagne brengt mensenrechten Nederland in beeld

3 oktober 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Mensenrechten spelen niet alleen in het buitenland maar juist ook in Nederland. En hoewel Nederlanders denken dat het hier allemaal goed geregeld is, worden ook in Nederland mensenrechten niet altijd nageleefd. Daarom is het belangrijk dat iedereen van deze rechten op de hoogte is. Maar over welke rechten gaat het dan eigenlijk? Om mensenrechten bekender te maken lanceert het College voor de Rechten van de Mens een campagne waarbij het alledaagse thema's in mensenrechtenperspectief plaatst. Ongelijke beloning en tegenprestaties voor een bijstandsuitkering staan hierin centraal. Kan de gemeente mensen in de bijstand verplichten tot vrijwilligerswerk? Klopt het dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen voor gelijkwaardig werk?

Campagne brengt mensenrechten Nederland in beeld

Over de campagne De campagne is de vierde in een reeks van meerdere campagnes en bestaat uit twee stevige stellingen: Mensen met een uitkering moeten vrijwilligerswerk doen en Vrouwen krijgen vaak en lager salaris dan mannen. Hiermee prikkelt het College om op de stelling te reageren. Door aan te haken op actualiteiten en alledaagse thema’s licht het College voor over specifieke mensenrechten. De stellingen verschijnen van 3 tot en met 12 oktober in diverse media, waaronder Telegraaf, Volkskrant, Trouw en het Algemeen Dagblad.

Wat weten Nederlanders van mensenrechten?

Uit onderzoek van het College afgelopen december bleek dat maar liefst 30% van de Nederlanders geen enkel mensenrecht kan noemen. Van de mensenrechten die men wel kent is het recht op vrijheid van meningsuiting het meest bekend (46%), gevolgd door het recht op een bestaansminimum (30%) en het recht op onderwijs (26%). 72% van de Nederlanders zegt nog nooit te maken te hebben gehad met een schending van mensenrechten. Terwijl uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien Nederlanders wel eens gediscrimineerd is op leeftijd. Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat zijn privacy geschonden is en meer dan een kwart heeft wel eens te maken gehad met ongelijke beloning op het werk.