CGB standpunt over meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen

2 februari 2012 - Laatste update 27 januari 2016

De PVV heeft een meldpunt opgericht waar mensen terecht kunnen met klachten over overlast en arbeidsverdringing door Midden en Oost-Europeanen. De CGB uit haar zorgen over dit initiatief. Een meldpunt voor klachten over een bepaalde groep mensen zet deze groep in een negatief daglicht en kan leiden tot discriminatie.

CGB standpunt over meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen

Er verblijven naar schatting 300.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. De meesten van hen zijn arbeidsmigrant en werken voor kortere of langere tijd in Nederland. Op grond van Europese regels hebben zij het recht om in Nederland te wonen en te werken.

Het meldpunt geeft een vertekend beeld van de Midden- en Oost-Europeanen die in Nederland wonen en werken. De CGB is bezorgd over de effecten voor Midden- en Oost-Europeanen. Het meldpunt zorgt voor negatieve beeldvorming door het brandmerken van een grote groep personen als lastpakken.

Uit divers onderzoek blijkt dat uitbuiting van deze werknemers aan de orde van de dag is. Zij worden bijvoorbeeld regelmatig onder het minimumloon betaald of krijgen geen loon doorbetaald bij ziekte of overwerk. Er zijn werkgevers die liever goedkope werknemers uit Midden- en Oost-Europa in dienst nemen dan Nederlanders.

Een meldpunt voor klachten over arbeidsverdringing of overlast door Midden- en Oost-Europeanen is geen oplossing. Werkgevers en uitzendbureaus moeten zorgen voor gelijke beloning. Overlast is vervelend en kan gemeld worden bij de politie of de gemeente. Voor discriminatie op het werk kunnen mensen terecht bij een antidiscriminatie bureau of de Commissie Gelijke Behandeling.