Club Red weigerde Antilliaanse mannen

2 juli 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Club Red in Leeuwarden heeft gediscrimineerd bij de deur. De club weigerde een Antilliaanse man de toegang tot een oud & nieuw feest. Ook Hollywood Music Hall in Rotterdam maakte zich schuldig aan discriminatie door een jongen van Turkse afkomst te weigeren bij een jongerenfeest. Zowel de man als de jongen startten een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. In beide gevallen oordeelt het College dat er sprake is van discriminatie.

Club Red weigerde Antilliaanse mannen

Club Red

Een Antilliaanse man stond samen met zijn vriendin in de rij voor een oud & nieuw feest in Club Red in Leeuwarden. Hij werd niet binnengelaten. De man meldde dit bij de politie die Club Red nog diezelfde nacht bezocht. De portier van Club Red zei tegen de politie dat hij geen Antillianen binnenliet die nacht. Reden was een gevecht de week daarvoor waarbij Antilliaanse mannen zouden zijn betrokken. Het College oordeelt dat Club Red de man discrimineerde door hem te weigeren vanwege zijn afkomst. Lees de samenvatting en het oordeel.

Hollywood Music Hall

Een 17-jarige jongen, van Turkse afkomst, stond met twee blanke vrienden in de rij bij de Hollywood Music Hall in Rotterdam. Die avond was er een speciaal feest voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Ze hadden alle drie een toegangskaart. De jongen werd niet binnengelaten. Zijn twee vrienden wel. Op het moment dat dit gebeurde misdroeg een groep allochtone jongeren zich voor de ingang van de discotheek. De discotheek spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en betreurt de situatie. Ondanks dat Hollywood Music Hall een actief antidiscriminatiebeleid voert, ging het in dit geval toch mis. Het College oordeelt dan ook dat de discotheek de jongen heeft gediscrimineerd. Lees de samenvatting en het oordeel.

Deurbeleid

Horecaondernemers willen een bepaalde mix aan bezoekers binnenkrijgen. Deze wens is begrijpelijk, maar mag er niet toe leiden dat mensen vanwege hun afkomst een uitgaansgelegenheid niet binnenkomen. De wet verbiedt dit. Toelatingsregels moeten transparant en eenduidig zijn en concreet geformuleerd. Voor een bezoeker moet het duidelijk zijn waar hij/zij aan moet voldoen om te worden toegelaten. Horecaondernemers mogen wel regels opstellen over de minimumleeftijd, over het verbod van drugs of het handelen in drugs, over het verbod van het in bezit hebben van steek- en vuurwapens, over kleding of de houding aan de deur (agressieve houding of weigering door de metaaldetector te lopen).

Horecadiscriminatie

Discriminatie bij uitgaansgelegenheden komt regelmatig voor. Het College voor de Rechten van de Mens krijgt al jaren vragen en zaken over horecadiscriminatie. In 2013 organiseerde het College een conferentie over discriminatie in de horeca. Tijdens de conferentie is ingegaan op de effectiviteit van de acties die tot nu toe zijn ondernomen om horecadiscriminatie tegen te gaan. Alle betrokkenen - horeca, politie, antidiscriminatiebureaus, gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens - hebben zich gecommitteerd om de oplossingen die in deze bijeenkomst naar voren kwamen, verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken op regionaal niveau.

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.