College aanwezig op Top over EU-arbeidsmigratie

9 september 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Op maandagmiddag 9 september organiseert Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de gemeente Den Haag een bestuurlijke Top over EU-arbeidsmigratie. Tijdens deze Top wordt gesproken over arbeidsmigratie vanuit Bulgarije en Roemenie. Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, neemt deel aan een paneldiscussie. Als panellid schijnt zij het mensenrechtenlicht over onderwerpen als huisvesting, registratie, voorlichting en taalbeheersing. De eerdere ervaringen met Poolse arbeidsmigranten zijn daarbij relevant. Hierover bracht het College afgelopen april een adviesrapport uit.

College aanwezig op Top over EU-arbeidsmigratie

In het adviesrapport wordt de situatie van Poolse arbeidsmigranten in Nederland beschreven. Zij lopen als werknemer in de land- en tuinbouwsector tegen tal van obstakels aan in het realiseren van hun mensenrechten. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongelijke beloning, te veel werkuren, onveilige arbeidsomstandigheden, hoge huren en ongepaste controles in de woning. Om de laatst genoemde knelpunten op te lossen, adviseert het College de overheid een eind te maken aan de afhankelijkheidsrelatie met de werkgever of het uitzendbureau, door het tegengaan van de koppeling tussen werken en wonen en het stimuleren van adequate huisvesting.

Ook in de eerste jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor de situatie van arbeidsmigranten in Nederland. Ditmaal gaat het niet alleen over de Polen, maar over arbeidsmigranten vanuit de gehele Europese Unie. Zij kunnen allen aanlopen tegen de obstakels die ook de Polen ervaren in het realiseren van hun mensenrechten. Specifieke aandacht is er voor de Bulgaren en de Roemenen. Per 1 januari 2014 hebben zij geen tewerkstellingsvergunning meer nodig om in Nederland te werken.