College adviseert over intrekken Nederlanderschap

27 februari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Het is een primaire taak van de overheid om de veiligheid te waarborgen. Daarom is het begrijpelijk dat Nederland in actie komt tegen mensen die radicaliseren en/of zich aansluiten bij gewelddadige groeperingen. Een recente maatregel is een wetsvoorstel waarmee het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van mensen die deelnemen aan een terroristische organisatie. Opvallend aan het wetsvoorstel is dat iemand niet eerst door de rechter veroordeeld hoeft te zijn. Hiermee ontneemt Nederland de toegang tot essentiële mensenrechten, zoals rechtsbescherming, vrijheid van beweging en kiesrecht. Het College voor de Rechten van de Mens uitte daarom zijn zorgpunten in een advies aan minister Opstelten.

College adviseert over intrekken Nederlanderschap

Het wetvoorstel is onderdeel van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme en moet bijdragen aan het beschermen van de nationale veiligheid. Maar met het wetsvoorstel toont de overheid onvoldoende aan dat het intrekken van het Nederlanderschap daarvoor noodzakelijk is. Ook twijfelt het College over de praktische uitvoerbaarheid. Daarnaast is er geen duidelijke wettelijke basis voor het intrekken van het Nederlanderschap. Hierdoor weet iemand niet wanneer zijn nationaliteit kan worden ingetrokken. Tot slot leidt het wetsvoorstel tot discriminatie van Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Nederlanders zonder dubbele nationaliteit kan het Nederlanderschap namelijk niet ontnomen worden. Ook niet als zij zich aansluiten bij een terroristische organisatie.

Lees het advies