College adviseert over Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

25 februari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens adviseerde staatssecretaris Teeven over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Aanleiding voor de wet is het overlijden van de heer Dolmatov in vreemdelingenbewaring en de behoefte aan een humaner vreemdelingenbeleid. Uitgangspunten van de wet zijn dat vreemdelingen meer vrijheid krijgen in detentie en dat vreemdelingenbewaring wordt ingezet als laatste middel (ultimum remedium).

College adviseert over Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Het College constateert dat er drie punten zijn die meer aandacht nodig hebben in het verdere wetgevingstraject. Allereerst is op basis van het wetsvoorstel onduidelijk hoe het ultimum remedium-beginsel vorm krijgt bij vreemdelingenbewaring of grensdetentie. Daarnaast verhoudt het voorgestelde detentieregime en de regimedifferentiatie binnen vreemdelingenbewaring en grensdetentie zich slecht met het beginsel van minimale beperkingen. Tot slot betekent het regime in grensdetentie een verslechtering ten opzichte van het huidige regime op basis van het huidige Reglement grenslogies.

Lees het advies