College: de WIEG is een stap vooruit

29 maart 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Het College is gematigd positief over de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). In grote lijnen voldoet de wet aan de verplichtingen die Nederland onder een aantal mensenrechtenverdragen heeft. Wel beveelt het College aan dat de wet nauwlettend moet worden gemonitord.

 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende in februari 2018 een internetconsultatie voor de WIEG. Deze wet breidt het verlof van partners bij de geboorte van een kind van 2 dagen naar een week betaald verlof (100%) uit. Daarbij komt recht op 5 weken betaald verlof (70%) bij.

Reacties: te ver of niet ver genoeg

Er kwamen 76 reacties op de internetconsultatie, van werkgevers en werknemers tot emancipatie-experts en kritische individuen. Ook het College gaf een reactie. Waarom wordt het SER-advies over verlof niet gevolgd (met betaling door de overheid) of de nog verder te ontwikkelen Work-Life Balance Directive van De Europese Unie met 10-daags betaald partnerverlof? Of ligt hier juist helemaal geen rol voor de overheid en is er ook geen behoefte aan meer verlof?

Mensenrechtelijke benadering

Het College heeft het voorstel getoetst aan relevante mensenrechtelijke bepalingen (VN-vrouwenverdrag (CEDAW), het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het EU Handvest van de Grondrechten (CFREU). In deze bepalingen zijn de gelijke rechten van mannen en vrouwen op een goede balans tussen werk en gezinsleven vastgelegd. Levert de WIEG een positieve bijdrage aan deze doelen?

Enerzijds voldoet de wet in grote lijnen aan de verplichtingen van Nederland onder de zojuist genoemde mensenrechtenverdragen; de WIEG is in dat opzicht een stap vooruit. Anderzijds beveelt het College monitoring aan, zodat duidelijk wordt in hoeverre de wet daadwerkelijk tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en tot minder (zwangerschaps)discriminatie leidt, of dat verdere maatregelen nodig zijn.