College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten

12 februari 2016 - Laatste update 15 februari 2016

Inmiddels twee jaar geleden bood de regering het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan aan de Tweede Kamer. Op basis van dit plan verwacht de overheid dat bedrijven mensenrechten respecteren en concrete actie ondernemen, in hun eigen activiteiten én in de productieketen. Inmiddels zijn er verschillende activiteiten ondernomen, maar een overzicht van de stand van zaken ontbreekt. Het College vindt het van belang dat voor een ieder duidelijk is hoe de uitvoering van het actieplan ervoor staat. Daarom dringt het College bij de minister van Buitenlandse Zaken aan op een voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten.

College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten