College en ECRI organiseren bijeenkomst bestrijding racisme

30 juni 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag organiseren het College voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) een bijeenkomst over racisme, discriminatie en intolerantie in Nederland. Tijdens de bijeenkomst spreken verschillende maatschappelijke organisaties en de overheid over de aanbevelingen van ECRI over rassendiscriminatie en intolerantie in Nederland. Hoe kunnen deze aanbevelingen worden opgevolgd? Wat is er nodig om racisme en discriminatie te verminderen? Wie is er aan zet?

College en ECRI organiseren bijeenkomst bestrijding racisme

Eind 2013 publiceerde ECRI een kritisch rapport over rassendiscriminatie Nederland. Hierin stelt ECRI dat het regeringsbeleid tegen discriminatie te weinig aandacht geeft aan bestrijding van racisme. Het College ziet op dit punt wel beweging, maar is van mening dat visie vanuit de staat op en aanpak van racisme nodig is. Deze visie moet breder reiken dan toegang tot de arbeidsmarkt. Daarnaast beveelt ECRI Nederland aan om meer te investeren in de integratie van nieuwkomers. Het College sluit zich hierbij aan. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de migrant. De kosten voor inburgering zijn hoog en migranten moeten de inburgering grotendeels zelf organiseren. De overheid is gebaat bij een goede inburgering. Dit verkleint de kans op werkloosheid en armoede.

Naast onder meer deze onderwerpen discussiëren de deelnemers ook over stereotypering en de rol die de media heeft in het bestrijden en creëren van stereotiepe beelden.

  • Over ECRI

  • ECRI is een commissie van de Raad van Europa en bestaat uit onafhankelijke experts. Elke vijf jaar publiceert ECRI een rapport over iedere lidstaat. Daarin evalueert het de situatie in het land en doet ECRI suggesties aan de overheid om racisme, rassendiscriminatie en intolerantie te verminderen.