College pleit voor meer mensenrechtenkennis

6 januari 2015 - Laatste update 27 januari 2016
College pleit voor meer mensenrechtenkennis

Het nieuwe jaar is van start! En ook in het nieuwe jaar blijft het College voor de Rechten van de Mens pleiten voor meer mensenrechtenkennis. Onderzoek van het College liet zien dat 30% van de Nederlanders spontaan geen enkel mensenrecht kan noemen. Dat is vreemd aangezien mensenrechten een grote rol spelen in ons dagelijks leven en aan allerlei maatschappelijke discussies raken.

Mensenrechtenkennis ontbreekt op alle niveaus in de samenleving. Het verankeren van deze kennis start al in het onderwijs. Mensenrechten moeten een onderdeel zijn van het morele kompas van leerlingen. Mensenrechtenonderwijs past uitstekend binnen een toekomstgericht curriculum voor het funderend onderwijs. Het College roept staatssecretaris Dekker dan ook op om dit toekomstperspectief werkelijkheid te laten worden.

Ook voor professionals is kennis van mensenrechten relevant. Daarom organiseren het College, het ministerie van BZ en het ministerie van BZK op 29 januari de workshop 'Mensenrechten in Nederland' tijdens de Ambassadeursconferentie in Den Haag.