College rapporteert aan CEDAW

29 januari 2016 - Laatste update 3 maart 2016

22 januari rapporteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Dit comité ziet toe op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Het College concludeert dat de regering een actievere rol moet aannemen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie van vrouwen. Dit wordt onder meer duidelijk als het gaat om doorstroom van vrouwen naar de top, zwangerschapsdiscriminatie, het combineren van moederschap met studie en discriminatie van meisjes met een hoofddoek bij het vinden van stages. Op al deze terreinen neemt de overheid onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijven en instellingen discriminatie uitbannen. Het uitbannen van discriminatie mag geen vrijblijvend streven zijn.

College rapporteert aan CEDAW

Verder constateert het College dat deskundigheidsbevordering van professionals noodzakelijk is. Ongeacht of het nu gaat om de gezondheidszorg, de aanpak van geweld tegen vrouwen of arbeidsuitbuiting. Ook komt uit de rapportage naar voren dat er meer aandacht nodig is voor stereotiepe beelden en de invloed die deze beelden hebben op discriminatie van vrouwen.

Maandag 7 maart presenteert het College zijn rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland. Dit verdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) bespreekt in oktober/november 2016 de rapportage van de Nederlandse regering. Tijdens de zitting die 7 maart plaatsvindt bereidt een werkgroep van het Comité die bespreking voor. Naast het College levert ook het Netwerk VN Vrouwenverdrag input voor de bijeenkomst.