College rapporteert aan Kinderrechtencomité

23 september 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar gelden kinderrechten. Om te controleren of Nederland deze rechten ook daadwerkelijk naleeft, bespreekt het VN-Kinderrechtencomité iedere vijf jaar de situatie in Nederland. In het voorjaar van 2015 bespreekt het Comité het vierde rapport van Nederland tijdens een zitting. Ter voorbereiding rapporteerde het College voor de Rechten van de Mens aan het Kinderrechtencomité.

College rapporteert aan Kinderrechtencomité

Het College wijst het Comité op een reeks relevante punten voor Nederland, zoals staatloze kinderen, niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen, kinderen met intersekse conditie, scholieren en studenten met een beperking, mensenrechteneducatie, minderjarige slachtoffers van mensenhandel en minderjarige verdachten die vervolgd worden volgens de ZSM-procedure. Ook vraagt het College aandacht voor kinderrechten op Caribisch Nederland.

Het Kinderrechtencomité stelt in september een lijst met bespreekpunten op. Het rapport van de regering is daarvoor de basis. Het College en andere organisaties, zoals de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief mogen het Comité op 24 september toespreken en de comitéleden kunnen nadere informatie vragen. Alles is erop gericht om de dialoog tussen het Comité en Nederland in 2015 goed voor te bereiden. Dan voelt het Comité de Nederlandse regering aan de tand over de naleving van het Kinderrechtenverdrag. De uitkomst daarvan komt in een zogeheten landencommentaar, de ‘concluding observations’. Deze bevatten de punten waarover het Comité zich zorgen maakt en aanbevelingen die leiden tot betere naleving van het Kinderrechtenverdrag. Het College maakt deze te zijner tijd in het Nederlands beschikbaar in zijn database mensenrechtenkwesties.nl.

Lees de rapportage van het College

Lees de rapportage van de Kinderombudsman

Lees de rapportage van het Kinderrechtencollectief