College rapporteert opnieuw aan Kinderrechtencomité

20 april 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Op 27 mei 2015 ondervraagt het VN-kinderrechtencomité de Nederlandse regering over de naleving van het kinderrechtenverdrag. Ter voorbereiding op deze dialoog rapporteert het College voor de Rechten van de Mens opnieuw aan het comité over de bescherming van kinderrechten in Nederland. Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar gelden kinderrechten. Om te controleren of Nederland deze rechten ook daadwerkelijk naleeft, bespreekt het kinderrechtencomité iedere vijf jaar de situatie in Nederland.

College rapporteert opnieuw aan Kinderrechtencomité

Het College gaat verder in op de vragen die het comité aan Nederland heeft voorgelegd over onder andere kinderrechten in Caribisch Nederland, de rol van het bedrijfsleven bij de bescherming van kinderrechten, discriminatie van kinderen met een beperking, de aanpak van meisjesslachtoffers van mensenhandel en het belang van mensenrechteneducatie. Deze rapportage bouwt voort op de schriftelijke bijdrage van het College voor de voorbereidende sessie van het kinderrechtencomité in september 2014.

Na de dialoog in mei stelt het comité een zogeheten landencommentaar op, de ‘concluding observations’. Hierin staan de zorgpunten van het comité met aanbevelingen ter verbetering van de bescherming van kinderrechten. Het College maakt deze te zijner tijd in het Nederlands beschikbaar in zijn database mensenrechtenkwesties.nl.

Lees de nieuwe rapportage van het College en de vorige rapportage

Lees de antwoorden van Nederland op de vragen van het comité (list of issues)