College reageert op Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid

12 juni 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Wat zijn de speerpunten binnen het emancipatiebeleid voor de komende jaren? Begin mei stuurde minister Jet Bussemaker (Onderwijs) de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 naar de Tweede Kamer. Hierin schetst zij het toekomstig emancipatiebeleid. Rechten van zowel vrouwen als lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zijn onvervreemdbare mensenrechten. Het College ziet graag dat de noodzakelijke weerbaarheid van deze groepen vergezeld gaat van maatregelen ter bestrijding van discriminatie en het tegengaan van vooroordelen over hen.

College reageert op Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid

Op 13 juni houdt de Tweede Kamer hierover een algemeen overleg.

Lees de brief van het College aan minister BussemakerLees de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 van minister Bussemaker