College reageert op plannen gefinancierde rechtshulp

17 februari 2014 - Laatste update 26 januari 2016

De minister en de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie werken met oog op de bezuinigingen aan een reeks wijzigingen van de gefinancierde rechtshulp in Nederland. Het wordt duurder en lastiger om een advocaat te krijgen als je die zelf niet kunt betalen. Ook krijgen advocaten minder geld, waardoor het voor hen lastiger wordt gefinancierde rechtshulp te verlenen. Het College voor de Rechten van de Mens volgt de ontwikkelingen met enige bezorgdheid en reageerde hierop. Op 20 februari houdt de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

College reageert op plannen gefinancierde rechtshulp

Door het voorstel van de minister en staatssecretaris en de eerdere wijzigingen komt het recht op effectieve toegang tot de rechter onder druk komt te staan. De overheid moet ervoor zorgen dat ook mensen met lagere inkomens hun zaken aan de rechter kunnen voor leggen door middel van een toegankelijk stelsel van rechtsbijstand. Dit is vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees de brief