College start internetconsultatie Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013

3 december 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens biedt jaarlijks een overzicht van de mensenrechtensituatie in Nederland. De Rapportage over 2013 verschijnt in april 2014 en betreft de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. Graag horen we wat volgens u belangrijke ontwikkelingen zijn. Het College hecht veel waarde aan uw inbreng. Uiteindelijk beslist het College wat er in de Rapportage opgenomen wordt.

College start internetconsultatie Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013

Geef uw input door via het online consultatieformulier. De consultatie is geopend tot en met donderdag 9 januari 2014. Voor vragen over de Rapportage of over de consultatie kunt u zich wenden tot Fenna van Esch via f.van.esch@mensenrechten.nl of 030-8883827.