College stelt klankbordgroep voor

9 december 2015 - Laatste update 26 januari 2016

Begin deze maand behandelde de Tweede Kamer de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. Met oog op de bekrachtiging van dit VN-Verdrag heeft het College voor de Rechten van de Mens een klankbordgroep in het leven geroepen om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving.

College stelt klankbordgroep voor

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

Naar verwachting wordt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in de eerste helft van 2016 geratificeerd door Nederland. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. De klankbordgroep bestaat uit vijf personen die zelf ervaring hebben met het leven met een beperking. De klankbordgroep wordt in eerste instantie voor een jaar ingesteld en komt in deze periode twee keer bijeen. Na een jaar wordt bezien of de klankbordgroep voor langere tijd in stand blijft.

Leden van de klankbordgroep

Beer Boneschansker

Ik ben vader van een 27-jarige ernstig meervoudig gehandicapte dochter. Ik weet hoeveel er nodig is om haar een goed leven te geven. En dat geldt niet alleen voor haar. Ik ben altijd gericht geweest op het versterken van de positie van de mensen met een handicap. Zo ben ik voorzitter van de BOSK geweest en bestuurslid bij Per Saldo. Ik werk nu als artistiek leider bij Stichting 5D en maak me sterk voor de rol van jongeren met een handicap in de professionele podiumkunsten.

Bianca van der Horst

Ik ben Bianca van der Horst (34) en ik zet me in voor een inclusieve samenleving. In het dagelijks leven werk ik als social media manager voor organisaties die zich sterk maken voor het ten volle realiseren van mensenrechten. Ik ben van mening dat kennis over je rechten essentieel is voor positieve verandering en empowerment”. Zelf ervaar ik dit als zelfstandig ondernemer met een zwaar gehoorverlies. Rechten gelden namelijk voor iedereen, ook voor mensen met een handicap. Zodra het VN-verdrag Handicap wordt geratificeerd in Nederland blijf ik sociale media inzetten om mensen met elkaar te verbinden en kennis te delen.

Henriëtte Sandvoort Ik ben Henriëtte Sandvoort, Ik ben 39 jaar oud en ben werkzaam bij de LFB. De LFB is een belangenorganisatie door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik heb zelf naast een licht verstandelijke beperking, een visuele beperking. Ik werk als ervaringsdeskundige binnen de afdeling Scholing en Training. Ik zit in de programma commissie van het NPG,en ik geef daarnaast ook trainingen aan professionals. Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Mensen met een beperking verdienen net zo goed als ieder ander een waardevolle plek in de samenleving wat betreft wonen, werken, vrije tijdsbesteding en onderwijs.

Xandra Koster

Ik ben Xandra Koster en ben moeder van drie. Ik werk als rouwbegeleider en benvoorzitter van de landelijke patiëntenvereniging van Ehlers-Danlos patiënten: de VED. Daarnaast ben ik trainer bij 113Online. Ik ben een netwerker, analyticus en optimist. Twitter via @xandrakoster en heb soms een rolstoeldag.

Mandy Mienes

Mijn naam is Mandy Mienes (1967) ik ben getrouwd en heb twee dochters Sinds begin jaren ‘90 kreeg ik te maken met mijn fysieke beperking en maak ik daarom gebruik van een rolstoel en of stok. Mijn beperking heb ik een plek kunnen geven. Nu is het tijd dat ook de maatschappij een plek kan geven aan mensen met een beperking. Ik werk nu alweer bijna 18 jaar beleidsmatig in de maatschappelijk sector cliëntenparticipatie Wmo en seksuele diversiteit vraagstukken. Door mijn werkervaring en ervaringsdeskundigheid draag ik graag mijn steentje bij aan het VN verdrag klankbordgroep.