College steunt maatschappelijk akkoord Onderhuids

4 november 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Afgelopen week zette Adriana van Dooijeweert namens het College voor de Rechten van de Mens haar handtekening onder het maatschappelijk akkoord Onderhuids. Dit akkoord zet in op 28 concrete maatregelen om discriminatie en racisme in Nederland tegen te gaan. Inmiddels hebben 180 organisaties het akkoord ondertekend en op 28 oktober is het akkoord aangeboden aan minister Asscher.

College steunt maatschappelijk akkoord Onderhuids

Het College doet regelmatig uitspraak in zaken waarin mensen vanwege hun afkomst zijn gediscrimineerd. Deze zaken maken ook duidelijk is ook dat het vaak gaat om onbewuste discriminatie die het gevolg is van stereotypen en vooroordelen. Daarom traint het College medewerkers P&O om hen bewust te maken van mogelijke stereotypering en vooroordelen bij het aannemen van personeel.

Lees meer over de training selecteren zonder vooroordelen

Over Onderhuids

Onderhuids gaat over bewuste en onbewuste raciale discriminatie in Nederland. De campagnenaam verwijst naar de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies in Nederland, die kunnen bijdragen aan polarisatie en zelfs radicalisering. Onderhuids geeft antwoord op de vraag of onze eigen voorkeuren en vooroordelen niet leiden tot discriminatie en racisme en roept daarbij op tot introspectie, dialoog en verbinding.

Meer informatie over Onderhuids