College tekent Charter Diversiteit

25 november 2015 - Laatste update 26 januari 2016

Op 25 november sloot het College voor de Rechten van de Mens zich aan bij het Charter Diversiteit. Tijdens een bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag tekenden 21 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties. Het Charter Diversiteit bestaat inmiddels uit 43 ondertekenaars.

College tekent Charter Diversiteit

Gelijke behandeling

Met ondertekening van het Charter Diversiteit belooft het College voor de Rechten van de Mens een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of arbeidsbeperking.

Diversiteit in bedrijf

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.