College verwelkomt drie nieuwe plaatsvervangende leden

25 september 2018 - Laatste update 12 augustus 2020

Het College voor de Rechten van de Mens heeft drie nieuwe plaatsvervangende collegeleden. Het gaat om Anja Eleveld, Hubert Nijman, en Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen. Nadat zij door de ministerraad op voorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) waren voorgedragen, zijn zij in september benoemd door Zijne Majesteit de Koning. 

Foto van links naar rechts: ondervoorzitter Jan-Peter Loof en plaatsvervangende collegeleden Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen, Hubert Nijman en Anja Eleveld.

Anja Eleveld is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij heeft grote deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en verrichtte diverse onderzoeken naar kwesties op het gebied van gelijke behandeling.

Hubert Nijman is rechter met ervaring op verschillende rechtsgebieden. Hij is momenteel teamvoorzitter binnen diverse sectoren van de rechtbank Den Haag.

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen werkt bij de directie bestuursondersteuning van de Raad van State. Zij is onder meer secretaris van het ‘constitutioneel beraad’: een interne commissie die de Raad voorziet van analyses over constitutionele, rechtsstatelijke en Europeesrechtelijke (mensenrechten)vraagstukken.

Oordelen gelijke behandeling

De nieuwe plaatsvervangende leden zullen hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan de taak van het College om oordelen uit te spreken in individuele gevallen van mogelijke discriminatie. Zij zullen deelnemen aan (hoor)zittingen in gelijkebehandelingszaken. Het College heeft nu negen vaste en zeven plaatsvervangende leden.

Op 20 september werden de nieuwe plaatsvervangers welkom geheten bij het College door ondervoorzitter Jan-Peter Loof.