Connexxion discrimineert man in rolstoel

30 december 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs in een eerste zaak over discriminatie van mensen met een handicap of chronische ziekte in het openbaar vervoer. Connexxion maakte volgens het College verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van openbaar vervoer door de manier waarop een buschauffeur een reiziger in een rolstoel behandelde.

Connexxion discrimineert man in rolstoel

In maart 2012 weigerde een buschauffeur van Connexxion een man in een rolstoel mee te nemen. In februari 2013 probeerde de man het opnieuw en mocht uiteindelijk wel mee. De buschauffeur merkte toen op dat zijn bus geen vrachtwagen is. De man voelde zich door Connexxion gediscrimineerd en startte een procedure bij het College. Hij stelde dat Connexxion onderscheid maakt op grond van handicap en chronische ziekte. Ook vond hij dat Connexxion zijn klacht over discriminatie niet zorgvuldig heeft behandeld, en dat de rolstoelplaatsen in de bus te klein en moeilijk bereikbaar zijn.

Het College oordeelde dat de buschauffeur de man heeft gediscrimineerd door opmerkingen te maken over zijn rolstoel. Over de weigering om de man mee te nemen kan het College geen uitspraak doen, omdat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte destijds nog niet gold voor het openbaar vervoer. Verder is er niet gebleken dat de vervoerder in strijd heeft gehandeld met de vereisten uit het Besluit inzake toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Deze wet bepaalt dat een toegankelijke bus moet voldoen aan voldoende bereikbare opstelplaatsen voor rolstoelen.

Lees de samenvatting en het volledige oordeel 2013-172