Consultatie ‘Leven met een beperking in Nederland’ van start

22 augustus 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Deel de problemen die u ervaart rond leven met een beperking met het College voor de Rechten van de Mens. Die oproep doet het College de komende drie weken door middel van een internetconsultatie. In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Zodra het kabinet het verdrag goedkeurt start het College voor de Rechten van de Mens als toezichthouder op de uitvoering hiervan. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat het College weet welke knelpunten mensen met een beperking ervaren. Denk aan geen baan, niet naar school, geen toegang tot de bioscoop of winkel. Dit is slechts een beperkte opsomming van de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen.

Consultatie ‘Leven met een beperking in Nederland’ van start

Iedereen kan aan de consultatie meedoen, zowel personen als organisaties. Denkt u dat anderen belangrijke informatie kunnen geven? Wijs hen dan vooral op deze consultatie. De consultatie loopt van 22 augustus tot en met 15 september 2014.

Door naar het consultatie formulier (bereikbaar t/m 15 september 2014)

Voor vragen over de consultatie kunt u contact opnemen met Angela Ajodhia via a.ajodhia@mensenrechten.nl of 030-8883888.