Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start

19 april 2016 - Laatste update 20 april 2016

Vandaag starten het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman de landelijke tour ‘Dichtbij & Drempelvrij’ met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie. De aftrap van de tour vindt plaats met een bijeenkomst op het ROC Mondriaan in Den Haag. Eerstejaarsstudenten gaan met het College en de ombudsman in gesprek over onderwerpen als discriminatie bij stages en bijbanen en discriminatie door de politie.

Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start

Dichtbij & Drempelvrij

Het doel van de ‘Dichtbij & Drempelvrij’-tour is ervoor te zorgen dat voorbeelden van discriminatie in het dagelijks leven zichtbaar worden. Zo kunnen scholen en werkgevers passend beleid ontwikkelen om discriminatie tegen te gaan. Daarnaast willen het College en de Ombudsman dat mensen door middel van de tour bij klachten over discriminatie de weg naar het College en de Nationale ombudsman makkelijker kunnen vinden.

Stans Goudsmit, lid van het College voor de Rechten van de Mens: “Mensen denken vaak dat het geen zin heeft om discriminatie te melden. Ik zie dat het wel degelijk zin heeft. Slachtoffers van discriminatie kunnen tijdens de zitting, vaak voor het eerst, uitgebreid hun verhaal vertellen. Daarnaast onderneemt de werkgever of de school vaak actie naar aanleiding van onze uitspraak. Dat kan een excuus inhouden, maar ook het aanbod om alsnog stage te komen lopen.”

De Dichtbij & Drempelvrij-tour bestaat uit tien voorlichtingsbijeenkomsten waarin, afhankelijk van de doelgroep, één of meerdere van de volgende thema’s aan bod komen:

  • Discriminatie door de politie
  • Discriminatie bij arbeid, onderwijs, in de sport of in de horeca
  • Uitbuiting op de arbeidsmarkt
  • De nieuwe participatiewet

Discriminatie nog steeds aan de orde van de dag

In Nederland worden nog dagelijks mensen ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Het College oordeelt in individuele gevallen over discriminatie en adviseert de overheid gevraagd en ongevraagd rondom dit thema. Werkgevers kunnen voor advies bij het College terecht met vragen over bijvoorbeeld voorkeursbeleid en discriminatie op het werk.