Discriminatie: sportschool ontzegt transvrouw toegang tot dameskleedkamer

26 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Na herhaaldelijke klachten van andere bezoekers laat Trainmore in Den Bosch een transvrouw niet meer toe tot de dameskleedkamer en sauna van het sportcomplex. De vrouw heeft haar geslachtsaanpassende operatie van man naar vrouw die zij zich heeft voorgenomen, nog niet ondergaan. Andere bezoekers zien haar hierdoor nog als man.

Discriminatie: sportschool ontzegt transvrouw toegang tot dameskleedkamer

Hoewel zij al een aantal maanden gebruik maakt van de dameskleedkamer, komen er toch klachten. De vrouw biedt aan om haar situatie aan de andere bezoekers uit te leggen. Hiervan maakt de sportschool geen gebruik.

Het College heeft er begrip voor dat de sportschool het al haar leden naar de zin wil maken. Maar door mee te gaan in de klachten van haar leden, is de sportschool tegemoet gekomen aan hun discriminatoire wens de vrouw te weren van de dameskleedkamer en de sauna. Trainmore heeft daarom direct onderscheid op grond van geslacht gemaakt, wat verboden is.

Lees de samenvatting en het volledige oordeel 2014-64