ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel

21 december 2015 - Laatste update 26 januari 2016

Mensenhandel is nog steeds een wereldwijd probleem. Mensenhandelaren en georganiseerde criminaliteit verdienen er jaarlijks naar schatting 25 miljard euro aan. Alleen al in Europa leven zo’n 880.000 mensen -mannen, vrouwen en kinderen- feitelijk als slaaf. Zij worden seksueel uitgebuit of onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld. Mensenhandel is een ernstig misdrijf en is een grove schending van mensenrechten.

ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel

Aanpak mensenhandel hoog op de agenda

Het is daarom toe te juichen dat Nederland de aanpak van mensenhandel onder zijn EU-voorzitterschap vanaf 1 januari a.s. hoog op de agenda zet. Bescherming van de slachtoffers maakt integraal onderdeel uit van een effectieve aanpak. De mensenrechten van deze slachtoffers moeten in wetgeving, beleid en praktijk het uitgangspunt zijn.

Uitgangspunten voor beleid en praktijk

Het College voor de Rechten van de Mens heeft samen met andere Europese mensenrechteninstituten de belangrijkste mensenrechtelijke uitgangspunten voor beleid en praktijk op een rij gezet. Hierin staan de leidende mensenrechtenprincipes voor de aanpak van mensenhandel van het European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Deze richtlijnen worden onder de aandacht gebracht van de deelnemers aan de conferentie ‘TeamWork!: Versterken van de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting’ op 18 en 19 januari.