Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter

24 januari 2013 - Laatste update 27 januari 2016

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om Nederland voor de rechter te dagen. Het Europese Hof van Justitie zal zich buigen over de vraag of Nederland de Richtlijn gelijke behandeling op basis van geslacht voldoende naleeft. Deze richtlijn geldt voor alle landen die lid zijn van de Europese Unie. In de richtlijn staat dat werknemers na terugkeer van hun zwangerschaps-, adoptie- of ouderschapsverlof recht hebben op dezelfde of een gelijkwaardige functie als voor hun verlof. En zij maken aanspraak op elke verbetering in de arbeidsvoorwaarden tijdens hun afwezigheid.

Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter

In Nederland is in de gelijkebehandelingswetgeving vastgelegd dat zwangerschapsdiscriminatie is verboden. Maar in deze wetgeving zijn geen expliciete bepalingen over de terugkeer na verlof. Volgens de Europese Commissie leeft Nederland daarmee de Richtlijn onvoldoende na.

In 2012 heeft het College een grootschalig onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie gepresenteerd. Hieruit bleek dat het nog regelmatig voorkomt dat vrouwen bij terugkeer na hun verlof niet al hun taken terug krijgen of dat de functie niet meer op hetzelfde niveau bestaat.

Lees het onderzoek