Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie bezoekt CGB

28 september 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Op donderdag 27 september heeft een delegatie van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa een bezoek gebracht aan de Commissie Gelijke Behandeling. ECRI is een commissie die bestaat uit onafhankelijke experts die de situatie met betrekking tot vraagstukken van racisme en onverdraagzaamheid monitoren in de lidstaten van de Raad van Europa.

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie bezoekt CGB

Tijdens het bezoek is gesproken over de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving, de oordelende taken op het gebied van gelijke behandeling en de verhouding met de lokale antidiscriminatiebureau’s. Uiteraard kwam ook de overgang naar het College voor de Rechten van de Mens uitgebreid aan de orde. Het College in oprichting heeft aandacht gevraagd voor het belang van een centrale overheid die de verantwoordelijkheid neemt voor kwaliteit en effectiviteit van antidiscriminatiebeleid.

De delegatie heeft een week lang gesproken met verschillende organisaties en personen om een volledig beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Het bezoek zal leiden tot een rapport waarin aanbevelingen worden gedaan. De verwachting is dat het rapport in 2013 gepubliceerd zal worden.

Meer informatie zie de website van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI).