Evaluatie Europees en Caribisch Nederland

6 maart 2014 - Laatste update 27 januari 2016

In 2015 voert Nederland een evaluatie uit van de op 10-10-2010 ingevoerde staatkundige herindeling tussen Europees Nederland en de drie eilanden van Caribisch Nederland. In november 2013 bezocht het College Caribisch Nederland. Tijdens dit werkbezoek sprak het College verschillende personen over de oorzaken en oplossingen voor de ongelijkheid tussen de twee delen van Nederland. Naar aanleiding van dit bezoek adviseert het College om de volgende drie punten te onderzoeken.

Evaluatie Europees en Caribisch Nederland

Ten eerste het dat het minimumniveau van de rechten uit mensenrechtenverdragen wordt gewaarborgd zowel in Caribisch als Europees Nederland en er gestreefd wordt naar volledige implementatie. Daarnaast is onderscheid in het realisatieniveau van bepaalde mensenrechten op Caribisch en Europees Nederland alleen toegestaan als er een objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Tot slot stelt het College dat als er sprake is van verschillende regels voor beide landsdelen, de overheid dit moet motiveren aan de hand van het toetsingskader gelijke behandeling. Daarbij moet de Nederlandse overheid kijken naar de effecten voor de bewoners via een ‘impact assessment’.

Lees het advies