EVRM bestaat 65 jaar!

4 november 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Vandaag bestaat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) precies 65 jaar. Het verdrag is in 1950 opgesteld en ondertekend door alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. In het EVRM staan onder andere het recht op vrijwaring van slavernij, verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Gedurende de jaren is het EVRM uitgebreid met protocollen over aanvullende rechten, zoals het recht op eigendom, het recht op bewegingsvrijheid en een algemeen verbod op discriminatie.

EVRM bestaat 65 jaar!

Met het EVRM zijn de mensenrechten die ook in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staan, in Europa gewaarborgd. Dit bekent dat alle inwoners van de lidstaten van de Raad van Europa zich kunnen beroepen op het verdrag. Dit kan in eerste instantie bij de nationale rechter. Zo besliste het gerechtshof Den Haag op basis van het EVRM recent dat het tappen van advocaten niet mag. Maar ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toetst aan het EVRM.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) houdt toezicht op het EVRM door klachten te behandelen van individuen tegen een lidstaat. Individuen moeten dan wel eerst alle mogelijke rechtsprocedures op nationaal niveau hebben doorlopen. Lidstaten zijn verplicht om maatregelen te nemen als het EHRM een mensenrechtenschending constateert. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa controleert de naleving van deze uitspraken.

Meer informatie over alle rechten in het EVRM