Geen contractverlenging door borstkanker

18 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Abiant, een personeelsbemiddelingsbedrijf, discrimineert een vrouw met borstkanker. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Het bedrijf verlengde het contract van de werkneemster niet. Hierbij verwees Abiant naar haar ziekte. Tijdens een gesprek vertelde de directeur de werkneemster dat haar contract niet werd verlengd. Daarbij gaf hij aan dat de situatie mogelijk anders zou zijn geweest als zij niet ziek was. Een contract niet verlengen vanwege een handicap of chronische ziekte is in Nederland verboden.

Geen contractverlenging door borstkanker

Het College concludeert dat de ziekte van de vrouw en de gevolgen voor haar werkinzet een rol speelde bij de beslissing het contract niet te verlengen. De vrouw stelt ook dat zij tijdens haar ziekte werd buitengesloten door haar vestigingsleider en dat Abiant haar onvoldoende ondersteunde en begeleide. Maar dit is volgens het College niet gebleken.

Lees de samenvatting en het oordeel (2014-45)