Gelijke behandelingswetgeving: nog lang niet overal in Europa

2 juli 2018 - Laatste update 22 juni 2020

Sinds 2008 – vandaag precies 10 jaar geleden- ligt er een voorstel op tafel van de Europese Commissie. In het voorstel wordt het verbod van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, leeftijd, handicap en godsdienst uitgebreid. Er wordt voorgesteld het verbod ook te laten gelden voorde terreinen onderwijs, levering van goederen of diensten, huisvesting, gezondheidszorg, sociale bescherming en andere sociale voorzieningen. Het Europees Parlement heeft in 2009 de richtlijn aanvaard, maar de EU-lidstaten weigeren tot nu toe in te stemmen met de richtlijn.

“Maak in de Europese Unie werk van een brede aanpak van gelijke behandeling.” 

Die oproep doen de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties en het Europees netwerk voor gelijke behandeling (Equinet) aan de EU-lidstaten. In een gezamenlijke verklaring roepen zij op tot aanvulling van de EU-wetgeving over gelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens ondersteunt deze oproep voor een nieuwe EU-richtlijn.In Nederland is de bescherming tegen discriminatie uitgebreid geregeld in de Algemene Wet gelijke behandeling. In veel andere EU-landen is het met de bescherming tegen discriminatie een stuk slechter gesteld. Voor die landen is de EU-richtlijn van grote betekenis.

Het College voor de Rechten van de Mens roept de Nederlandse regering op om de totstandkoming van de gelijkebehandelingsrichtlijn actief te bevorderen. Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert: “Tot nu toe nam de Nederlandse regering een soort neutrale positie in: niet tegen, maar ook niet voor. Het is echter hoog tijd om de impasse over de richtlijn te doorbreken. Volgens mij wil ook de Nederlandse regering aan mensen duidelijk willen maken dat de EU niet alleen een economisch project is, maar ook een van waarden en principes waar elk individu baat bij heeft. Daarbij past een actief pleidooi van minister Blok voor versterking van het EU-recht tegen discriminatie.”