Gemeente Utrecht opent innovatieve opvang voor asielzoekers

13 oktober 2016 - Laatste update 13 oktober 2016

De gemeente Utrecht krijgt in het kader van het “Urban Innovative Action” programma Europese subsidie voor een innovatief plan om asielzoekers op te vangen. Het College voor de Rechten van de Mens feliciteert de gemeente Utrecht met dit initiatief. Door dit initiatief kunnen asielzoekers sneller de draad van hun leven oppakken en meedoen in de samenleving.

Gemeente Utrecht opent innovatieve opvang voor asielzoekers

Wat is nieuw aan deze vorm van opvang van asielzoekers?

In het centrum komen niet alleen asielzoekers te wonen. Een ruim aantal woningen is voor jongeren uit de wijk. Hierdoor kan de wederzijdse kennismaking vanaf dag één beginnen. De gemeente zet samen met o.a. de Universiteit Utrecht en de Volksuniversiteit Utrecht een opleidingsprogramma op. Volgend jaar starten cursussen in internationaal ondernemerschap en zakelijk Engels voor asielzoekers en buurtbewoners. Beide groepen kunnen profiteren van het aanbod. Ook asielzoekers van wie hun toekomst niet in Nederland ligt, kunnen meedoen. Zo kunnen zij ook buiten Nederland profijt van de opgedane kennis hebben. Het College ziet het als meerwaarde dat professionals het cursusaanbod verzorgen.

Wanneer een asielzoeker in het centrum komt wonen, wordt gelijk gekeken naar zijn ofhaar opleiding en werkervaring. Een orientatie op de arbeidsmarkt en de voorbereiding op het zoeken van een baan wordt gelijk gestart. Nu gebeurt dit pas wanneer de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt.

Op dit moment investeert de overheid veel in de integratie van vluchtelingen. Het College is blij met deze nieuwe vorm van asielopvang in Utrecht, die daar nog eerder werk van maakt. Het College onderschrijft het belang van vroege activatie en integratie. Uit onderzoek blijkt hoe schadelijk inactiviteit is voor de gezondheid van asielzoekers. Activatie en inclusie kunnen de kansen van asielzoekers op de arbeidsmarkt vergroten. Dat is hoog nodig, gezien het feit dat vluchtelingen nog steeds discriminatie ervaren bij het vinden van een baan. Werkgevers willen nog steeds liever Mark dan Mohammed. De buurt is nauw betrokken bij deze nieuwe vorm van opvang. dat kan een waardevolle bijdrage leveren aan het draagvlak voor vluchtelingen.