Gemeenten kunnen optreden tegen horecadiscriminatie

16 juli 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van horecadiscriminatie. Zij maken beleid en kunnen bestuursrechtelijke maatregelen nemen. Denk aan een waarschuwing, tijdelijke intrekking vergunning en sluiting. Toch zetten weinig gemeenten deze maatregelen in. Om daar verandering in te brengen gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opdracht tot een handreiking die gemeenten ondersteunt bij de aanpak van horecadiscriminatie. De handreiking is onlangs verschenen en biedt een overzicht van de bestuursrechtelijke mogelijkheden, een stappenplan om de maatregelen toe te passen en tips om met alle partijen tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Gemeenten kunnen optreden tegen horecadiscriminatie

Aanleiding voor de handreiking was een bijeenkomst van het College voor de Rechten van de Mens en Radar over horecadiscriminatie in 2013. Discriminatie bij uitgaansgelegenheden komt regelmatig voor. Het College behandelt al jaren vragen en zaken over horecadiscriminatie. Dit jaar deed het College vier uitspraken over discriminatie door horecagelegenheden.

Download de handreiking 'aanpak horecadiscriminatie door de gemeente'

Verder lezen: