Geslaagde bijeenkomst over racisme en intolerantie

23 juli 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Eind juni 2014 organiseerde het College voor de Rechten van de Mens samen met de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) een bijeenkomst over racisme, discriminatie en intolerantie in Nederland. Aanleiding was een kritisch rapport over rassendiscriminatie in Nederland dat ECRI eind 2013 publiceerde. Tijdens de bijeenkomst spraken de deelnemers over de aanbevelingen die ECRI aan Nederland doet. Hoe kunnen deze aanbevelingen worden opgevolgd? Wat is er nodig om racisme en discriminatie te verminderen? Wie is er aan zet?

Geslaagde bijeenkomst over racisme en intolerantie

De bijeenkomst bracht een divers publiek bijeen met vertegenwoordigers van minderheidsgroepen, wetenschap, media, rijksoverheid, gemeenten, politie, OM en maatschappelijke organisaties. Dit was van grote waarde voor het gesprek, omdat de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken werden belicht.

Het College bevordert de naleving van aanbevelingen van internationale verdragscomités en mensenrechtenorganen, zoals ECRI. De bijeenkomst is hierin een belangrijke stap.