Getuigen van respect voor mensen met een beperking

4 juni 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Vandaag heeft het College een werkbezoek gebracht aan Triade, een instelling die zorg verleent aan mensen met een beperking in Flevoland. Van kinderen in de dagopvang tot dagbestedingsactiviteiten voor volwassenen: Triade stelt mensen in staat om zoveel mogelijk de eigen regie over het leven te voeren. In een van de vestigingen in Almere maakte het College kennis met Rick Blondel (foto). Met begeleiding van Triade én als betrokken buurtbewoner heeft hij een buurtbibliotheek opgezet. Met zijn rechten zit het wel goed, zo zegt hij, maar het is niet altijd makkelijk in een rolstoel.

Getuigen van respect voor mensen met een beperking

Collegelid Dick Houtzager: 'De aandacht die de mensen van Triade geven aan autonomie van cliënten is een belangrijke factor voor participatie. Met eigen regie kunnen zij gemakkelijker deelnemen aan de samenleving. Zorgverleners die aanbellen bij cliënten en niet zomaar een huis binnenstappen met de sleutel als dat niet per se nodig is, getuigen van respect voor mensen met een beperking.'

Autonomie en deelnemen aan de samenleving is een centrale gedachte in het VN-Verdrag voor mensen met een handicap. Het College zet zich in om ratificatie van het VN-Verdrag en bijbehorend protocol te bespoedigen.

Lees het bericht op de website van Triade