Haagse basisschool discrimineert leerling met diabetes

27 maart 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Een basisschool uit Den Haag heeft een leerling vanwege haar diabetes gediscrimineerd bij de toelating tot de school. Dit oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De school wilde de leerling alleen inschrijven als de ouders een aantal afspraken zouden ondertekenen.

Haagse basisschool discrimineert leerling met diabetes

De ouders hadden hun dochter aangemeld bij de school en hebben acht maanden voordat hun dochter naar school zou gaan doorgegeven dat zij diabetes heeft. Tijdens de gewenningsperiode hebben school en ouders meerdere keren met elkaar gesproken. De school heeft vervolgens een aantal afspraken voorgesteld, die de ouders moesten ondertekenen voordat de school de leerling wilde inschrijven. In deze afspraken stond onder andere dat de leerling moet thuisblijven als de leerkracht ziek is en dat zij niet mag meedoen aan bepaalde schoolactiviteiten. De school vond de afspraken nodig voor de veiligheid en de gezondheid van de dochter.

Als een school aan de toelating van een leerling met een beperking voorwaarden wil stellen vanwege veiligheid en gezondheid, moet zij aantonen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. In deze zaak oordeelt de CGB dat lang niet alle afspraken noodzakelijk waren geweest, als de school eerder maatregelen had genomen, zoals het uitnodigen van een deskundige om de onderbouwleerkrachten te instrueren. Van de ouders eisen de afspraken te ondertekenen, voordat inschrijving plaats kon vinden, is dan ook discriminatie.

Bekijk de samenvatting en het oordeel (2012-52)