Haagse Hogeschool aan de slag na uitspraak van het College

11 mei 2015 - Laatste update 27 januari 2016

De Haagse Hogeschool is voortvarend aan de slag gegaan naar aanleiding van een uitspraak door het College.

Haagse Hogeschool aan de slag na uitspraak van het College

Het College oordeelde dat de Haagse Hogeschool onderzoek had moeten doen naar mogelijke aanpassingen voor een studente Verpleegkunde die vanwege haar dyslexie moeite heeft met spelling. Zij had de examencommissie verzocht om een vrijstelling of een alternatieve toets voor een instaptoets Nederlands. De examencommissie weigerde dit zonder de mogelijke aanpassingen te onderzoeken. De hogeschool heeft niet voldaan aan haar onderzoeksplicht inzake het verrichten van doeltreffende aanpassingen die uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voortvloeit.

De Haagse Hogeschool liet het College weten naar aanleiding van de uitspraak een breed samengestelde werkgroep te hebben ingesteld. Deze werkgroep bekijkt welke gevolgen de uitspraak van het College voor het beleid van de gehele hogeschool. Tevens liet de hogeschool weten het beleid ten aanzien van functiebeperkingen meer aandacht te zullen geven in de leergang die georganiseerd wordt voor nieuwe leden van de examencommissie.