Handige poster over mensenrechten voor in de klas

13 maart 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Mensenrechten heeft iedereen en kinderrechten zijn er speciaal voor kinderen. Maar om welke rechten gaat het dan eigenlijk? Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde een poster, die leerkrachten en docenten een handvat biedt om met de klas te praten over kinder– en mensenrechten. Deze rechten spelen een prominente rol in het onderwijs van alledag, al zijn we ons daar vaak niet van bewust. We vinden het namelijk heel gewoon dat in Nederland iedereen naar school kan, we streven naar passend onderwijs, we tolereren pesten niet en we bereiden elke leerling ongeacht achtergrond of afkomst voor op een plek in de samenleving.

Handige poster over mensenrechten voor in de klas

Poster bestellen?

Dat kan! Scholen kunnen de poster kosteloos bestellen via: info@mensenrechten.nl.

Bekijk de poster

Wat kunt u doen met de poster?

Splits de klas op in groepjes en geef elk groepje een poster. De leerlingen bekijken de poster en kiezen 2 rechten die ze zien. Vervolgens overleggen ze over hun antwoorden op de volgende vragen:

  1. Waarom vind je het een belangrijk mensenrecht?
  2. Wat houdt het in?
  3. Is het in jouw leven belangrijk?

Plenair kan dan ieder groepje over hun keuze vertellen.

Meer doen met mensenrechten?

In het voorjaar van 2015 starten twee leerkringen voor enthousiaste scholen die meer structureel met mensenrechten op school aan de slag willen. Leerkrachten, schoolleiders en leerlingen van PO en VO vergroten en delen hun kennis, onderzoeken en proberen uit. Hoe? Dat bepalen zij zelf. Het College en betrokken mensenrechtendeskundigen bieden kennis en procesbegeleiding, de deelnemers stellen hun eigen en gezamenlijke doelen en de strategie op om die te bereiken. Daarna gaan zij met concrete acties aan de slag. Het traject loopt van april 2015 tot de zomer van 2016. Eens in de twee maanden komt de leerkring bijeen, met in oktober een inspiratiebijeenkomst.

Dus, wilt u meer doen met mensenrechten op school? Neem dan contact op met Jonneke Naber, j.naber@mensenrechten.nl.