Handreiking: maak als wetgevingsjurist en wetgever duidelijk hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap

20 januari 2022 - Laatste update 21 januari 2022

Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde realiteit. Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Daarvoor moeten er soms nieuwe wetten komen. Het College publiceert een speciale handreiking voor wetgevingsjuristen die zich bezighouden met wetsvoorstellen die het verdrag uitvoeren of die mensen met een beperking aangaan. Met de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. De handreiking kan in alle fasen van het wetgevingsproces worden gebruikt en is mede tot stand gekomen dankzij waardevolle gesprekken met wetgevingsjuristen.

Aanvulling op eerdere adviezen

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland beschermt, bevordert en monitort het College de rechten van mensen met een beperking. Dit doet het College onder meer door het uitbrengen van wetgevingsadviezen. In 2020 heeft het College voor de Rechten van de Mens in een serie adviezen het beoordelingskader uiteengezet dat het daarbij hanteert. De handreiking haakt hierbij aan en is een belangrijke aanvulling op al bestaande instrumenten die wetgevingsjuristen helpen ontwerpwetgeving te beoordelen op mensenrechten.

Anders dan andere mensenrechtenverdragen

Met bestaande handreikingen kan je alleen aantonen dat een wetsvoorstel (niet) in strijd is met een verdrag. De handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ gaat verder door inzichtelijk te maken dat en hóe de ontwerpwetgeving bijdraagt aan de realisatie van het verdrag. Dit is belangrijk omdat het VN-verdrag handicap net iets anders is dan andere mensenverdragen. Ten eerste omdat het verdrag grotendeels programmatisch is. Dit betekent dat de overheid vaak actie moet ondernemen om de bepalingen in het verdrag te kunnen realiseren, bijvoorbeeld door het aanpassen van wetgeving of het nemen van andere maatregelen. Ten tweede omdat het verdrag verplicht om mensen met een beperking (ervaringsdeskundigen) en hun vertegenwoordigende organisaties te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Daarvoor is het belangrijk dat de ervaringsdeskundigen precies begrijpen wat het wetsvoorstel betekent voor hun dagelijks leven.

Aan de slag

Download hier de handreiking ‘Wetgeving & VN-verdrag handicap' en ga gelijk aan de slag. Heb je vragen, opmerkingen of zelf nog tips? Neem dan contact met ons op via info@mensenrechten.nl.

Meer informatie