Het College voor de Rechten van de Mens en Kwintessens lanceren gratis lesmateriaal burgerschap en mensenrechten

22 januari 2019 - Laatste update 7 augustus 2020

Leren over burgerschap en mensenrechten maakt van kinderen weerbare en actieve burgers. Daarom ontwikkelt het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met onderwijsuitgever Kwintessens lessen over burgerschap en mensenrechten. De lessen Kwink voor burgerschap en mensenrechten zijn gratis te gebruiken voor alle basisscholen van groep 1 tot en met groep 8.

Over burgerschap en mensenrechten

Burgerschapslessen brengen kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Door de toevoeging van mensenrechten aan deze lessen geef je kinderen inzicht in het fundament van een maatschappij waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en volwaardig kan meedoen. Er komt een wettelijke verplichting voor scholen hier aandacht aan te besteden. Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens volgen nauwgezet de aanbevelingen van curriculum.nu die aan een heldere leerlijn werkt voor burgerschap.

Over Kwink voor burgerschap en mensenrechten

De eerste twee lessen bieden we 22 januari 2019 aan tijdens de NOT, de vakbeurs voor het onderwijs. Het gaat om een les voor de onderbouw en voor de bovenbouw. De lessen gaan in op de thema’s ‘Samenleven is een werkwoord’ en ‘Iedereen is anders maar gelijkwaardig’. Het zijn lessen voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Internationaal onderzoek wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor SEL in combinatie met goed klassenmanagement tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen. Vanaf 1 mei bieden we de lessen gratis aan. 

Meer weten?

Kijk op www.kwinkvoorburgerschap-en-mensenrechten.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.